Tak zwany gierkowski czas sukcesu w sezonach PRL-u odznaczał się dość powtarzalnymi materiałami budowlanymi szczególnie w inwestycjach prowadzonych sposobem gospodarczym.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Tak zwany gierkowski czas dobrobytu w czasach PRL-u prezentował się dość powtarzalnymi materiałami budowlanymi szczególnie w inwestycjach prowadzonych sposobem gospodarczym. Wśród materiałów budowlanych królowały pustaki żużlowe, suprema i dachy z eternitu. O ile eternit – azbestowo-cementowa płyta była

podczas łamania niekorzystna dla zdrowia o tyle niesłusznie potraktowano tak samo pustaki żużlowe i supremę. Szkodliwość azbestu opisano obecnie w 1910 roku, jednak na wsiach Polskich ciągle faktem były pożary domów krytych słomą. Eternit wprowadził nową grupa oraz bezpieczeństwo, a szkodliwość płyt dachowych była bardzo niższa niż w powszechnie stosowanych klockach hamulcowych, w których azbest był podstawowym składnikiem. To odpowiednio podczas hamowania pojazdów wydobywał się szkodliwi dla płuc pył.

Prowadzone sposobem gospodarczym budowy domów otwierały się od kupna żużla. Żużel piecowy jest produktem spalania pyłu węglowego w elektrociepłowniach czy hutach zaś stanowi on popularnym i chętnie osiągalnym materiałem do wyrobu pustaków lub utwardzania dróg. Był dość powszechny mit, że dużo, gdy żużel poleży trzy lata zanim zacznie się z niego zakładać pustaki. Teraz żużel jest pytany przed sprzedażą więc sprawdzane jest zasiarczenie i „radioaktywność”. Kiedyś wystarczyło być formę, betoniarkę, cement i żwir a bogata było kilka zrobić pustaki na dwór.

Pewnie nie zawsze wychodziły proste, ale za to istniały dostępne. Jako izolację używano te supremy. Wtedy stanowiły dawne płyty izolacyjne, chociaż chętnie tworzono spośród nich domy gospodarcze i masowo przystanki autobusowe. Płyty z supremy produkowano z ciepłych wiórów drewnianych połączonych cementem. Płyty były o moc surowsze niż kartonowo-gipsowe czy styropianowe, jednak z okresem kruszyły się.

Ujawnienie szkodliwości eternitu odbiło się na bezpieczeństwu zarówno do pustaków żużlowych kiedy również supremy. Najczęściej rozpowszechnianym mitem była radioaktywność tych przedmiotów. Na nic nie pomogły badania wykonywane przez inne uczelnie, które udowadniały, że żużel potrafi istnieć takim samym surowcem jak keramzyt, czy wióry drewniane. Pustaki żużlowe przestały być znane chociaż nikt nie zwrócił opinie na fakt iż producenci bardziej „naturalnych” pustaków nadal odbierają żużel z elektrowni i hut. Technologia produkcji pustaków przez specjalne wibroprasy tak zmieniła ich kształt, że niczym nie robią tych poważnych o kolorze fiołkowych. 

Lub w takim razie odrzucenie supremy i pustaków żużlowych zatem był brak?

Dziś o tym jakie dokumenty powinno się używać do architektury domu decydują nie tylko koszty zakupu pustaków, a przede wszystkim koszty ogrzewania. Z badań wynika jasno, że pustak poryzowany lub suporeks zapewnia trzykrotnie wyższą izolację termiczną od pustaka żużlowego. Jeszcze gorzej wypada cegła plus toż także pełna kiedy i kratówka. Porównywanie supremy ze styropianem nie rozwija się bo własności izolacyjne supremy były właściwie niewielkie. Za to dużo pasowała na przeszkody przystanku PKS-u by wiatr nie doskwierał pasażerom polujących na autobus, tyle tylko, że właśnie są tańsze materiały.