Rekin posiada zdumiewająca ilość zmysłów. Toż szczególnie mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe, aby rekin przeoczył potencjalną zdobycz

Rekin posiada zdumiewająca ilość zmysłów. Toż dużo mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe, aby rekin przeoczył potencjalną zdobycz. Opływani i profesjonalni nurkowie powiadają, że jeśli zostałeś zauważony przez rekina to prawdopodobnie 10 innych ludzi też już Cię widzi lub czuje. Rekin to drapieżnik doskonały!

Rekiny to nazwa drapieżnych ryb chrzęstnoszkieletowych, wyróżniających się opływowym, wrzecionowatym tułowiem, niesymetryczną (górny płat ważniejszy z dolnego) płetwą ogonową, 5-7 otworami skrzelowymi umiejscowionymi tuż za głową a bardzo silnymi zębami. Dzięki stworzonemu z chrząstki szkieletowi są miękkie i zwinne pomimo swoich ogromnych rozmiarów. Również jak nowe ryby chrzęstnoszkieletowe, jak np. płaszczki, pokryte są zębiną (specjalne łuski). Rekiny osiągają odległość od 15 cm do 20 m oraz masę nawet do 12 ton. Nie stanowią pęcherza pławnego i żebym przestały pływać, opadłyby na dno i udusiły się. Dlatego każde rekiny dostają się w nieustannym ruchu. Niektóre jednak zapoznały się odpoczywać nieruchomo na dnie oddychając w znacznym prądzie. Wśród rekinów widziane są typowe drapieżniki natomiast te wydające plankton. Największe z nich – rekin wielorybi i rekin olbrzymi (długoszpar) – są niegroźne dla pracownika. Grupa drapieżnych rekinów obejmuje także duże – faktycznie szkodliwe dla ludzi – gatunki i małych rozmiarów ryby odżywiające się innymi wodnymi zwierzętami. Tych potencjalnie niekorzystnych dla kogoś jest jedynie kilka, i mając nurkowanie w poszczególnym mieszkaniu na że zostaniesz o nich poinformowany. 

Dobrze rozwinięte zmysły rekina powstały w efekcie wielu milionów lat ewolucji. My, ludzie pojawiliśmy się długo po nich, nie zastanawiajmy się, iż w ich gronie jesteśmy niemalże susi i widzi. Rekiny posiadają najszersze mózgi wśród ryb i posiadają zmysłami wzroku, węchu, słuchu, smaku, dotyku, linii bocznej (wyczuwanie drobnych przemieszczeń wody) oraz elektrorecepcji (wyczuwanie zmian pola elektrycznego). Patrzą w ciemnościach 10-krotnie dużo niż mężczyzna (żyją wyjątki, np. rekin polarny jest praktycznie ślepy). Wykrywają spadek potencjału elektrycznego rzędu 1 uV/cm. Słuch jest kluczowym zmysłem, który mówi rekina o obecności celu, nawet oddalonego o kilka tysięcy metrów. Dźwięk w wodzie rozchodzi się z prędkością 1500 m/s, zatem bodziec przychodzi do drapieżnika błyskawicznie. Zakres dźwięków słyszalnych przez rekiny dzieli się dobrze od tych zajmowanych przez ucho ludzkie. Rekiny słyszą doskonale dźwięki o małych częstotliwościach (infradźwięki) już z 10 Hz. Źródłem takich doznań słuchowych może żyć drgająca lina czy żyłka wędkarska, rzucający się w wodzie człowiek, ale same np. woda opływająca łańcuch kotwiczny. Warto to sprawdzić, co się dzieje za burtą łodzi, zanim skoczymy na nurkowanie. Drapieżne rekiny są piękny wzrok, tylko jego świadczenie nie istnieje tak fundamentalne jak osoba węchu. Promień wykrywalności za uwagą tego zmysłu wynosi 500 m. Nozdrza nie otrzymują się w pysku, tylko za fałdami Schneidera, dzięki czemu strumień wody powstały podczas pływania używa przez środek jamy nosowej. Otwory nosowe są używane wyłącznie do wąchania, natomiast nie do oddychania, a smak wody również pomaga rekinowi zapoznawać się w położeniu zdobyczy.