Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne mają problem z brakiem dokładnych, naturalnych i jasnych porad dotyczących poszczególnych etapów procesu wytwórczego.

Reklama: planowanie produkcji excel

Częste zmiany planów produkcji oznaczają konieczność zmianie jej harmonogramu. Producenci zmagają się także z problemem zbyt powolnego tworzenia harmonogramów, co niejednokrotnie powoduje przestoje i opóźnienia, obniża wydajność pracy i oznacza straty finansowe. A skończenia w momentach realizacji zleceń otwierają się na renomie firmy. Albo jest na to coś?

Tym wyzwaniom można sprostać, wykorzystując rozwiązania IT, w obecnym style APS (Advanced Planning and Scheduling) do zaawansowanego projektowania i harmonogramowania produkcji. Razem z nazwą APS to cecha systemów informatycznych stanowiących rozwinięcie systemu ERP (obejmujących zakres funkcji realizowanych w końcu MRP II), zapewniających wykonywanie złożonych działań planistycznych i symulacyjnych w charakteru optymalizacji procesie produkcji, bez potrzeby inwestowania w park maszynowy.

Zalety APS

Systemy klasy APS są stosowane często w sferach, w jakich procesy produkcyjne stanowią o mocy konkurencyjnej a tam, gdzie „kultura informatyczna” jest szybko rozwinięta. Można tu wyróżnić branżę motoryzacyjną, elektroniczną, wyrobów metalowych, produktów konsumenckich, opakowań oraz branżę spożywczą. To wprawdzie tylko niewielki procent firm, które potrafią mieć z atutów tego modelu rozwiązań.

Firmy produkcyjne oczekują szybszego układania harmonogramu pracy oraz odpowiedniejszego dostosowania procesów do wymagań klientów. Zwłaszcza zdolność szybkiej odpowiedzi na zmienne sygnały rynkowe staje się obecnie elementem będącym przewagę konkurencyjną. Przedmiotem wielu dyskusji istnieje ponad możliwość realizacji zleceń specjalnych (jako element elastyczności).

Systemy APS zapewniają szybszą reakcję całego łańcucha dostaw na zamieniające się potrzeby klientów czyli w warunkach pojawiania się dodatkowych, niespodziewanych zamówień. Jako ważny atut APS cechuje się integrowanie planów produkcyjnych z systemami dystrybucyjnymi. Do natychmiast odnoszonych korzyści z wykorzystania APS zalicza się lepszą obsługę klienta oraz redukcję poziomu zapasów. A dodatkowo zdolność natychmiastowej realizacji nieprzewidzianych zamówień bez zakłóceń w prowadzeniu wcześniej zaplanowanych dostaw.

Specjaliści wdrażający systemy klasy APS podkreślają jednak, że wykorzystanie ich nie jest toż w sobie rozwiązania wszystkich wymienionych wcześniej problemów. W dalszym ciągu przydatne jest bowiem ciągłe monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych i realizacji jakichś zajęć w sektorze dziedzin wspomagających. W dodatku APS jako systemy wspomagania decyzji same nie mają racji bytu, skoro nie ma eksperta, który może z nich posiadać.