Pewna część zwolenników ochrony naturalnego środowiska oskarża cywilizację o niszczenie zasobów przyrody. Niektórzy dopatrują się przyczyn ocieplenia czasu z powodu wytwarzania nadmiaru dwutlenku węgla.

Pewna grupa zwolenników ochrony naturalnego środowiska oskarża cywilizację o niszczenie zasobów przyrody. Niektórzy dopatrują się przyczyn ocieplenia klimatu z początku wytwarzania nadmiaru dwutlenku węgla. Inni chcieliby liwkidacji hodowli bydła, bo krowie odchody zawierają wiele metanu, któy z pór jest gazem niszczącym powłokę ochronną planety Ziemia…
Ja chciałbym zwrócić uwagę na dobre doświadczenie robione na lekcjach szkolnych coraz w latach 60. XX wieku. Wtedy dzieci z pasją zajadały się świeżym puchem śnieżnym, jaki był namiastką lodów…
Nauczyciele prosili uczniów o zebranie tego śniegu i przedstawienie go do szklanki. Po czym czyniono do prowadzenia lekcji. Przed jej wykonaniem sięgano po szklankę ze śniegiem, w której dostawałam się… bardzo brudna woda. W obecny droga nauczyciele tłumaczyli uczniom – co oznacza zapylenie powietrza…


Można dziwić się, jak dużo pyłów chodzi w powietrzu a ile ich zatrzymuje się na przestrzeni Ziemi – w obecnym na przestrzeni wiecznej zmarzliny. Jak wiadomo, powierzchnie białe odbijają światło w olbrzymim stopniu, natomiast powierzchnie ciemne… nagrzewają się bardzo łatwo. Jeżeli biały śnieg przysypiemy sadzą – powinien on wchłonąć dużą część ciepła słonecznego przenikającego do polskiej planety.
A tymczasem powinien zastanowić się nad ilością sadzy w powietrzu. Sadza – wiadomo – czerpie ze spalania, głównie węgla, ale a pozostałych materiałów ropopochodnych. O ile kontrolę spalania można mówić bardzo dokładnie przy produkcji silnika spalinowego samochodu, to swobodne spalanie nie jest już kontrolowane w żaden sposób.
Jeżeli zastanowimy się nad pożarami pól naftowych, nad umyśłnymi podpaleniami magazynó paliw płynnych,, jak zwrócimy uwagę na znaczone każdego dnia kwartały zwartej zabudowy w państwach objętych wewnętrznymi wojnami – toż o zastanowić się, gdzie osiada ten pył. Być potrafi spora jego strona osiada na alpejskich lodowcach, jakie w szybkim tempie pozbywają się uwalnianej z dużej zmarzliny wody. Prawdopodobnie w terminach zimowych obecnie nie przystępuje do budowania nych warstw lodu, tym samym każdego roku ta zmarzlina staje się suchsza i dłuższa i wody mórz i oceanów stopniowo rozpoczynają swój poziom…
Jednak szybko jest podawać kary pieniężne na państwa nie objęte wojnami za spalanie węgla…